• Välitrasside rajamine (vesi, kanalisatsioon ja drenaaž)
  • Kaevetööd 
  • Killustikalused 
  • Tänavakivi paigaldus
  • Asfalteerimine
  • Mullatööd